Stemming

Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel intrekken en een andere dekking zoeken voor de verbetermaatregelen

48,7 %
51,3 %


Fractie Den Haan

SP

BBB

JA21

DENK

Volt

PvdD

PVV

Omtzigt

D66

PvdA

BIJ1

FVD

Groep Van Haga

CU

VVD

GL

CDA

SGP


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om het wetsvoorstel «niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels 2024» in te trekken, en een andere dekking op te voeren voor de verbetermaatregelen ten behoeve van de uitvoeringsorganisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle


Motie van het lid Van Baarle over het wetsvoorstel intrekken en een andere dekking zoeken voor de verbetermaatregelen

2021-10-13
Dossier: 35845
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-14.html