Stemming

Motie van het lid Kwint over de overheid zelf melding bij de SVB laten doen van de uithuisplaatsing van kinderen

85,3 %
14,7 %


BIJ1

BBB

D66

Fractie Den Haan

DENK

FVD

CDA

PVV

Groep Van Haga

JA21

SGP

PvdA

Volt

SP

PvdD

VVD

GL

Omtzigt

CU


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ouders binnen vier weken melding moeten doen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij uithuisplaatsing van hun kind(eren);

overwegende dat bij een dergelijke zeer ingrijpende gebeurtenis ouders niet altijd in staat zijn zelf deze melding te maken, met alle financiële gevolgen van dien;

verzoekt de regering het mogelijk te maken dat bij uithuisplaatsingen van kinderen de overheid zelf de melding hiervan doet bij de SVB om ouders te ontlasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint


Motie van het lid Kwint over de overheid zelf melding bij de SVB laten doen van de uithuisplaatsing van kinderen

2021-10-13
Dossier: 35845
Indiener(s): Peter Kwint
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-13.html