Stemming

Motie van het lid Kwint over fors verlagen van de standaardboete bij de SVB

100,0 %
0,0 %


BIJ1

Omtzigt

FVD

SP

VVD

DENK

PVV

CU

PvdD

CDA

PvdA

SGP

Fractie Den Haan

D66

BBB

Groep Van Haga

JA21

GL

Volt


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de standaardboete bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de helft van het bedrag is dat mensen te veel aan bijvoorbeeld kinderbijslag hebben ontvangen;

overwegende dat mensen nog dieper in de financiële problemen kunnen raken door de hoogte van deze boetes;

verzoekt de regering de hoogte van de standaardboete bij de SVB fors te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint


Motie van het lid Kwint over fors verlagen van de standaardboete bij de SVB

2021-10-13
Dossier: 35845
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-12.html