Stemming

Motie van het lid Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen

36,0 %
64,0 %


PVV

PvdD

BBB

Omtzigt

SP

FVD

VVD

Volt

DENK

JA21

SGP

CDA

CU

PvdA

D66

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

BIJ1

GL


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de kinderbijslag niet te indexeren in 2022, 2023 en deels over 2024 ten behoeve van het versterken van uitvoeringsorganisaties;

van mening dat zolang de kinderbijslag niet wordt geïndexeerd, het salaris van Kamerleden en bewindspersonen ook niet geïndexeerd mag worden;

spreekt uit het salaris van Kamerleden in 2022, 2023 en deels over 2024 niet te indexeren;

verzoekt het kabinet tevens het salaris van bewindspersonen in die periode niet te indexeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint


Motie van het lid Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen

2021-10-13
Dossier: 35845
Indiener(s): Peter Kwint
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-11.html