Stemming

Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel onderzoeken in welke van de 45 casussen er twijfel is over de uithuisplaatsing

48,7 %
51,3 %


FVD

PvdD

CDA

Fractie Den Haan

VVD

GL

Groep Van Haga

PvdA

Volt

D66

BIJ1

Omtzigt

CU

SGP

DENK

BBB

SP

PVV

JA21


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in juni concludeerde dat in geen van de 45 onderzochte uithuisplaatsingen het feitenonderzoek volledig op orde is;

verzoekt de regering te bevorderen dat zo spoedig mogelijk onderzocht wordt in welke van de 45 onderzochte casussen er twijfel is of bij een goed onderzoek overgegaan zou zijn tot uithuisplaatsing;

verzoekt de regering te bevorderen dat in alle casussen de tekortkomingen worden rechtgezet;

verzoekt de regering hierover binnen drie maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Mohandis

Westerveld

Van Haga

Maeijer


Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel onderzoeken in welke van de 45 casussen er twijfel is over de uithuisplaatsing

2022-09-07
Dossier: 35833
Indiener(s): Vicky Maeijer (PVV), Wybren van Haga (BVNL), Pieter Omtzigt (Omtzigt), Mohammed Mohandis (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-20.html