Stemming

Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel onderzoeken in welke van de 45 casussen er twijfel is over de uithuisplaatsing

48,7 %
51,3 %


BIJ1

SGP

FVD

Volt

PvdD

D66

CU

CDA

JA21

DENK

Groep Van Haga

Omtzigt

SP

GL

BBB

PvdA

PVV

VVD

Fractie Den Haan


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in juni concludeerde dat in geen van de 45 onderzochte uithuisplaatsingen het feitenonderzoek volledig op orde is;

verzoekt de regering te bevorderen dat zo spoedig mogelijk onderzocht wordt in welke van de 45 onderzochte casussen er twijfel is of bij een goed onderzoek overgegaan zou zijn tot uithuisplaatsing;

verzoekt de regering te bevorderen dat in alle casussen de tekortkomingen worden rechtgezet;

verzoekt de regering hierover binnen drie maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Mohandis

Westerveld

Van Haga

Maeijer


Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel onderzoeken in welke van de 45 casussen er twijfel is over de uithuisplaatsing

2022-09-07
Dossier: 35833
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt), Wybren van Haga (BVNL), Lisa Westerveld (GL), Vicky Maeijer (PVV)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-20.html