Stemming

Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel wettelijk vastleggen dat kinderen en ouders bijgestaan worden door een vrij te kiezen advocaat

48,7 %
51,3 %


GL

PvdA

PVV

FVD

JA21

DENK

CDA

BBB

Groep Van Haga

SGP

D66

VVD

CU

BIJ1

PvdD

Omtzigt

Fractie Den Haan

Volt

SP


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat professor Bruning aanbeveelt om de rechtspositie van ouders en kind te versterken door toevoeging van een advocaat;

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk wettelijk vast te leggen dat bij een dreigende uithuisplaatsing en verlenging daarvan zowel kinderen als ouders bijgestaan worden door een advocaat die zij vrij kunnen kiezen, maar die in crisissituaties – lees: in geval van spoedverzoeken tot uithuisplaatsingen --middels piket ambtshalve wordt toegevoegd;

verzoekt de regering, vooruitlopend op een wettelijke regeling, dit binnen een week alvast te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Mohandis

Westerveld

Van Haga

Maeijer


Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel wettelijk vastleggen dat kinderen en ouders bijgestaan worden door een vrij te kiezen advocaat

2022-09-07
Dossier: 35833
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA), Wybren van Haga (BVNL), Vicky Maeijer (PVV), Pieter Omtzigt (Omtzigt), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-19.html