Stemming

Motie van het lid Ceder over een gesprek met pleegzorg.nl over een passend ondersteuningsaanbod aan pleegouders

100,0 %
0,0 %


CDA

FVD

D66

VVD

CU

PvdA

PvdD

SP

GL

JA21

Groep Van Haga

SGP

DENK

Fractie Den Haan

Volt

BBB

Omtzigt

PVV

BIJ1


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID CEDER

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat pleegouders hun pleegkind helpen naar zelfstandigheid en in de richtlijn pleegzorg de opdracht krijgen om te werken aan het toekomstperspectief van de jongere;

overwegende dat pleegouders geholpen kunnen zijn met extra ondersteuning om aan dit toekomstperspectief te werken;

verzoekt de regering met de partners van pleegzorg.nl in gesprek te gaan over het passende ondersteuningsaanbod aan pleegouders om te werken aan een toekomstperspectief en te inventariseren waar het Ministerie van VWS daarin extra kan ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder


Motie van het lid Ceder over een gesprek met pleegzorg.nl over een passend ondersteuningsaanbod aan pleegouders

2022-09-07
Dossier: 35833
Indiener(s): Don Ceder (CU)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-18.html