Stemming

Motie van het lid Mohandis c.s. over onmiddellijke maatregelen om het proces rond uithuisplaatsingen te verbeteren

48,7 %
51,3 %


Fractie Den Haan

PVV

BIJ1

SGP

Groep Van Haga

CU

JA21

PvdA

GL

BBB

Omtzigt

SP

DENK

FVD

Volt

D66

CDA

VVD

PvdD


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het rapport over het feitenonderzoek voorafgaand aan uithuisplaatsingen van de IGJ en de eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen van de Universiteit Leiden blijkt dat de praktijk van uithuisplaatsingen ernstige tekortkomingen heeft;

van mening dat rechten van het kind en de ouders hiermee geschaad worden;

van mening dat voor de meest acute problemen niet gewacht kan worden totdat de regering in november met een plan van aanpak komt;

van mening dat er onmiddellijk maatregelen nodig zijn om deze situatie te verbeteren;

verzoekt de regering om voor het eind van september met concrete maatregelen te komen om het proces rond uithuisplaatsingen te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Omtzigt

Westerveld

Van Haga

Maeijer


Motie van het lid Mohandis c.s. over onmiddellijke maatregelen om het proces rond uithuisplaatsingen te verbeteren

2022-09-07
Dossier: 35833
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL), Pieter Omtzigt (Omtzigt), Mohammed Mohandis (PvdA), Vicky Maeijer (PVV), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-17.html