Stemming

Motie van het lid Mohandis c.s. over een onderzoek naar de vijf basisvoorwaarden voor zelfstandigheid

100,0 %
0,0 %


BBB

JA21

GL

DENK

Omtzigt

FVD

CU

PvdD

SP

Fractie Den Haan

SGP

Volt

PVV

Groep Van Haga

VVD

CDA

D66

BIJ1

PvdA


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID MOHANDIS C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de voorliggende wetswijziging verlengde jeugdhulp in de vorm van jeugdzorg beschikbaar blijft tot en met een leeftijd van 23 jaar;

constaterende dat voor toegang tot verlengde jeugdhulp de individuele zorgvraag leidend moet zijn;

overwegende dat de Big Five, de vijf basisvoorwaarden die geregeld moeten zijn voordat jongeren op eigen benen kunnen staan, gebruikt kunnen worden om te bepalen tot wanneer iemand aanspraak kan maken op verlengde jeugdhulp;

roept de regering op om te onderzoeken hoe de vijf basisvoorwaarden voor zelfstandigheid (steun, wonen, school en werk, inkomen en welzijn) een besluit over toegang tot verlengde jeugdhulp kunnen verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Westerveld

Ceder


Motie van het lid Mohandis c.s. over een onderzoek naar de vijf basisvoorwaarden voor zelfstandigheid

2022-09-07
Dossier: 35833
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Don Ceder (CU), Mohammed Mohandis (PvdA)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-16.html