Stemming

Motie van het lid Van Haga over inzichtelijk maken hoe het schrappen van de verleningsbeschikking de hulp verbetert

46,0 %
54,0 %


DENK

BIJ1

SP

VVD

JA21

GL

PvdD

BBB

Omtzigt

Volt

CU

PVV

PvdA

SGP

Groep Van Haga

FVD

D66

CDA

Fractie Den Haan


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het schrappen van de verleningsbeschikking volgens de wetswijziging moet zorgen voor een betere kwaliteit van hulp aan kwetsbare kinderen en ouders;

overwegende dat het belang van deze kinderen prioriteit nummer één zou moeten zijn bij alle te maken beleidskeuzes;

verzoekt de regering gedetailleerd en concreet inzichtelijk te maken hoe de hulp aan kwetsbare gezinnen verbeterd zal worden door het schrappen van de verleningsbeschikking en deze overwegingen voor het herfstreces te delen met de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga


Motie van het lid Van Haga over inzichtelijk maken hoe het schrappen van de verleningsbeschikking de hulp verbetert

2022-09-07
Dossier: 35833
Indiener(s): Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-14.html