Stemming

Motie van de leden Van Haga en Omtzigt over het verstrekken van data voor het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

46,7 %
53,3 %


PvdA

GL

SGP

Omtzigt

VVD

BBB

PvdD

CU

SP

Volt

BIJ1

DENK

CDA

JA21

PVV

Groep Van Haga

D66

Fractie Den Haan

FVD


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN OMTZIGT

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onafhankelijke onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de toedracht van de uithuisplaatsingen van kinderen uit de toeslagenaffaire actief geblokkeerd wordt;

overwegende dat het van het allergrootste belang is dat duidelijk wordt hoe dit ongekende onrecht zich heeft kunnen voltrekken binnen ons jeugdzorgsysteem;

verzoekt de regering de Raad voor de rechtspraak zo snel mogelijk alle benodigde data voor dit onafhankelijke onderzoek te laten verstrekken aan de Rijksuniversiteit Groningen en het onderzoek op alle mogelijke manieren te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Omtzigt


Motie van de leden Van Haga en Omtzigt over het verstrekken van data voor het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

2022-09-07
Dossier: 35833
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL), Pieter Omtzigt (Omtzigt)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-13.html