Stemming

Motie van de leden Westerveld en Mohandis over een vergoeding voor bijzondere kosten voor alle pleegouders en pleegkinderen

48,7 %
51,3 %


PVV

VVD

PvdA

BBB

PvdD

GL

Omtzigt

DENK

SP

CU

FVD

CDA

Fractie Den Haan

SGP

BIJ1

Volt

Groep Van Haga

D66

JA21


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN MOHANDIS

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pleegouders een vergoeding kunnen krijgen voor bijzondere kosten die nodig zijn voor noodzakelijke uitgaven voor een pleegkind als die niet uit de basispleegvergoeding of andere regelingen worden vergoed;

constaterende dat deze vergoeding niet geldt voor pleegkinderen in het vrijwillige kader en meerderjarige pleegkinderen;

overwegende dat sommige pleegzorgorganisaties en gemeenten deze vergoeding uitkeren bij vrijwillige plaatsingen, maar andere weer niet;

verzoekt de regering deze ongelijkheid en onduidelijkheid aan te pakken en ervoor te zorgen dat de bijzondere kosten voor alle pleegouders en pleegkinderen worden geregeld;

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Mohandis


Motie van de leden Westerveld en Mohandis over een vergoeding voor bijzondere kosten voor alle pleegouders en pleegkinderen

2022-09-07
Dossier: 35833
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-12.html