Stemming

Motie van het lid Koerhuis over mogelijkheden om een vve-boekhouding landelijk te laten digitaliseren

100,0 %
0,0 %


CU

D66

FVD

BIJ1

PVV

DENK

BBB

Groep Van Haga

JA21

CDA

Volt

VVD

Fractie Den Haan

PvdD

SP

PvdA

GL

SGP


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een digitaal taxatierapport goedkoper is dan een fysiek taxatierapport;

constaterende dat een vve-boekhouding nog niet landelijk kan worden gedigitaliseerd en dat het taxatierapport voor appartementen niet digitaal kan worden uitgevoerd;

van mening dat mensen niet onnodig op hoge kosten moeten worden gejaagd voor een taxatierapport;

verzoekt de regering, om op korte termijn een marktconsultatie te organiseren die inzicht moet geven in de mogelijkheden en randvoorwaarden om een vve-boekhouding landelijk te kunnen laten digitaliseren, en op basis hiervan een digitaal taxatierapport voor appartementen te laten volgen per 1 januari 2022,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis


Motie van het lid Koerhuis over mogelijkheden om een vve-boekhouding landelijk te laten digitaliseren

2021-06-17
Dossier: 35830-VII
Indiener(s): Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-VII-12.html