Stemming

Motie van het lid Koerhuis over de CO2-besparing van vijf programma's inzichtelijk maken

52,7 %
47,3 %


Fractie Den Haan

D66

JA21

CDA

PVV

PvdA

DENK

GL

Groep Van Haga

Volt

CU

SGP

SP

VVD

PvdD

FVD

BIJ1

BBB


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de CO2-besparing niet inzichtelijk is gemaakt van de proeftuinen aardgasvrije wijken, het programma reductie energiegebruik, de Regeling reductie energiegebruik woningen, de regeling energiebesparing eigen huis en de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen;

constaterende dat er al 563 miljoen euro is uitgekeerd onder die vijf programma's;

verzoekt de regering, om de CO2-besparing van die vijf programma's inzichtelijk te maken en voor het begrotingsoverleg Binnenlandse Zaken 2022 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis


Motie van het lid Koerhuis over de CO2-besparing van vijf programma's inzichtelijk maken

2021-06-17
Dossier: 35830-VII
Indiener(s): Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-VII-11.html