Stemming

Motie van de leden Kathmann en Van der Lee over aandacht besteden aan de impact van een al dan niet diverse sollicitatiecommissie op gelijke kansen voor sollicitanten

78,7 %
20,7 %


SP

GL

PVV

CDA

PvdA

BIJ1

PvdD

CU

Volt

Omtzigt

D66

SGP

DENK

BBB

VVD

Groep Van Haga

FVD

JA21

Fractie Den Haan


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN VAN DER LEE

Voorgesteld 8 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onderzoek aantoont dat mensen geneigd zijn mensen die op hen lijken positiever te beoordelen;

overwegende dat een hogere mate van diversiteit in een sollicitatiecommissie bijdraagt aan meer gelijke kansen voor sollicitanten;

verzoekt de regering om in de voorlichtingscampagne en digitale handreiking voor werkgevers expliciet aandacht te besteden aan de impact die een al dan niet divers samengestelde sollicitatiecommissie heeft op gelijke kansen in een selectieproces,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kathmann

Van der Lee


Motie van de leden Kathmann en Van der Lee over aandacht besteden aan de impact van een al dan niet diverse sollicitatiecommissie op gelijke kansen voor sollicitanten

2023-03-08
Dossier: 35673
Indiener(s): Tom van der Lee (GL), Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen: arbeidsomstandigheden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35673-19.html