Stemming

Nader gewijzigde motie van de leden Smeulders en Aartsen over huurverlaging voor bedrijven die zijn gesloten vanwege coronamaatregelen (t.v.v. 35669-44)

98,7 %
1,3 %


CU

DENK

SGP

50PLUS

CDA

FVD

VVD

PvdA

D66

PvdD

Van Kooten-Arissen

GL

SP

PVV

Krol


Nr. 45 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN AARTSEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44

Voorgesteld 9 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de maatregelen ter bestrijding van covid-19 veel ondernemers in de horeca en detailhandel hun deuren hebben moeten sluiten en dus minder tot geen inkomsten hebben;

overwegende dat diverse grote verhuurders niet bereid zijn om de huren te verlagen waardoor ondernemers extra in de problemen komen;

overwegende dat er inmiddels jurisprudentie is over huurverlagingen vanwege coronamaatregelen

verzoekt de regering, om op korte termijn de juridische positie van huurders te versterken door met een handreiking te komen op basis van de nieuwe jurisprudentie om zo een tijdelijke huurverlaging mogelijk te maken wanneer er sprake is van sluiting als gevolg van coronamaatregelen;

verzoekt de regering, met huurders, verhuurders en banken om tafel te gaan om te komen tot een akkoord over een tijdelijke huurverlaging voor bedrijven die zijn gesloten vanwege coronamaatregelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Aartsen


Nader gewijzigde motie van de leden Smeulders en Aartsen over huurverlaging voor bedrijven die zijn gesloten vanwege coronamaatregelen (t.v.v. 35669-44)

2021-02-09
Dossier: 35669
Indiener(s): Thierry Aartsen (VVD), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-45.html