Stemming

Motie van het lid Azarkan over de steunregelingen ook voor kappers en rijschoolhouders laten gelden

40,3 %
59,7 %


CDA

50PLUS

PVV

FVD

D66

Krol

DENK

PvdA

SGP

Van Kooten-Arissen

GL

SP

CU

VVD

PvdD


Nr. 42 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kappers en rijschoolhouders zich inmiddels in een schrijnende financiële situatie bevinden;

overwegende dat deze groepen vaak net buiten de boot vallen, onder andere als gevolg van de kwartaalsystematiek en de partnertoets;

overwegende dat andere contactberoepen, zoals fysiotherapeuten en mondhygiënisten, onder voorwaarden wel actief mogen zijn en dat deze ongelijkheden in het beleid lastig uit te leggen zijn;

verzoekt de regering, de systematiek van de steunregelingen zodanig uit te breiden dat kappers en rijschoolhouders wel binnen deze regelingen vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan


Motie van het lid Azarkan over de steunregelingen ook voor kappers en rijschoolhouders laten gelden

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-42.html