Stemming

Motie van het lid Azarkan over een regeling voor maatschappelijke organisaties

36,2 %
63,8 %


D66

VVD

FVD

CDA

CU

GL

Krol

PvdA

50PLUS

PvdD

SGP

PVV

DENK

Van Kooten-Arissen

SP


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering generieke steunmaatregelen heeft afgekondigd en daarnaast ook sectorspecifieke regelingen;

overwegende dat maatschappelijke organisaties die activiteiten organiseren voor jongeren, ouderen en vrouwen veelal buiten de boot vallen van de regelingen en daardoor in zware financiële problemen zijn gekomen;

verzoekt de regering, om voor deze maatschappelijke organisaties een regeling in het leven te roepen waarmee ook zij tot 85% van hun vaste lasten vergoed kunnen krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan


Motie van het lid Azarkan over een regeling voor maatschappelijke organisaties

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-41.html