Stemming

Motie van het lid Azarkan over een huurverlaging voor getroffen ondernemers

100,0 %
0,0 %


GL

PVV

D66

PvdD

CU

FVD

DENK

VVD

Van Kooten-Arissen

50PLUS

CDA

SP

Krol

PvdA

SGP


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet verhuurders oproept om coulant te zijn richting ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis;

overwegende dat de overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft en ook decentrale overheden verhuurder zijn van gebouwen;

verzoekt het kabinet, om met de decentrale overheden in overleg te gaan, teneinde een substantiële huurverlaging te bewerkstelligen ten behoeve van getroffen ondernemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan


Motie van het lid Azarkan over een huurverlaging voor getroffen ondernemers

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-40.html