Stemming

Motie van de leden Van Haga en Baudet over schulden kwijtschelden in schrijnende gevallen

40,3 %
59,7 %


Van Kooten-Arissen

PvdD

DENK

SGP

50PLUS

Krol

FVD

PVV

PvdA

D66

VVD

GL

SP

CDA

CU


Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mkb'ers niet in staat zijn om de steun die zij hebben ontvangen terug te betalen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of in schrijnende gevallen deze schulden kunnen worden kwijtgescholden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet


Motie van de leden Van Haga en Baudet over schulden kwijtschelden in schrijnende gevallen

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD), Wybren van Haga (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-33.html