Stemming

Motie van de leden Van Haga en Baudet over boetes kwijtschelden voor ondernemers die hun winkel beschermden

87,2 %
12,8 %


SP

GL

PvdD

PvdA

Van Kooten-Arissen

FVD

DENK

Krol

CDA

D66

VVD

CU

SGP

50PLUS

PVV


Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondernemers boetes hebben gekregen, omdat zij na 21.00 uur op straat waren om hun winkel te beschermen tegen plunderaars;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat betreffende boetes worden kwijtgescholden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet


Motie van de leden Van Haga en Baudet over boetes kwijtschelden voor ondernemers die hun winkel beschermden

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Thierry Baudet (FVD), Wybren van Haga (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-30.html