Stemming

Motie van het lid Van Haga over de caps op de TVL en de OVG schrappen

6,0 %
94,0 %


GL

VVD

SGP

SP

PvdD

DENK

FVD

CDA

PvdA

50PLUS

PVV

CU

Van Kooten-Arissen

D66

Krol


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de TVL een cap heeft van € 400.000 en de OVG een cap heeft van € 200.000;

overwegende dat hierdoor grotere bedrijven, winkel- en hotelketens en andere concerns ten onrechte maar zeer beperkt worden gecompenseerd voor de schade die zij lijden;

verzoekt de regering, deze caps te verwijderen uit beide regelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga


Motie van het lid Van Haga over de caps op de TVL en de OVG schrappen

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Wybren van Haga (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-29.html