Stemming

Motie van de leden Van Haga en Stoffer over de kwalificerende toets in de TVL schrappen

49,7 %
50,3 %


SP

VVD

PvdD

D66

Van Kooten-Arissen

FVD

SGP

CU

Krol

PvdA

50PLUS

GL

PVV

CDA

DENK


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN STOFFER

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat «kwalificerende werkruimte elders» of «een vestigingsadres buiten het huisadres» als voorwaarde in de TVL is opgenomen;

verzoekt de regering, deze kwalificerende toets te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Stoffer


Motie van de leden Van Haga en Stoffer over de kwalificerende toets in de TVL schrappen

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Wybren van Haga (FVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-28.html