Stemming

Motie van het lid Van Brenk over verruiming van de steunmaatregelen ter borging van de solvabiliteit

38,3 %
61,7 %


PVV

FVD

Van Kooten-Arissen

SGP

GL

PvdA

SP

PvdD

CU

VVD

Krol

CDA

50PLUS

DENK

D66


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondanks geboden overheidssteun veel ondernemers door coronamaatregelen nog steeds zware verliezen lijden, schulden opbouwen en interen op hun financiële reserves, waaronder pensioen;

constaterende dat de bestaande steunmaatregelen zo zijn ontworpen dat een deel van de bedrijven, een deel van de kosten en/of een deel van de omzetverliezen niet worden gecompenseerd;

constaterende dat de solvabiliteit van het bedrijfsleven onevenredig wordt uitgehold;

overwegende dat de gestaag groeiende schuldenberg maar moeilijk weggewerkt kan worden en dat hierdoor de kans op een faillissementengolf wordt vergroot;

verzoekt de regering, de steunmaatregelen te verruimen zodat de solvabiliteit van het bedrijfsleven beter en eerlijker wordt geborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk


Motie van het lid Van Brenk over verruiming van de steunmaatregelen ter borging van de solvabiliteit

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-22.html