Stemming

Motie van de leden Van Kent en Aartsen over steun voor festivals en evenementen met minder dan 3.000 bezoekers

100,0 %
0,0 %


PvdA

SP

CDA

VVD

Krol

FVD

PvdD

CU

D66

SGP

Van Kooten-Arissen

GL

50PLUS

PVV

DENK


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN AARTSEN

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet voornemens is de evenementensector te helpen met een garantiefonds;

verzoekt de regering, in de uitwerking specifiek stil te staan bij festivals en evenementen met minder dan 3.000 bezoekers, evenementen die plaats zouden vinden voor de ingangsdatum van het fonds en de voucherbank zoals voorgesteld in de motie-Kwint/El Yassini,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Aartsen


Motie van de leden Van Kent en Aartsen over steun voor festivals en evenementen met minder dan 3.000 bezoekers

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Bart van Kent , Thierry Aartsen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-14.html