Stemming

Motie van het lid Van Kent c.s. over vastgestelde termijnen voor re-integratietrajecten waar nodig verlengen

63,8 %
36,2 %


PVV

PvdD

Krol

SGP

GL

PvdA

50PLUS

Van Kooten-Arissen

D66

FVD

CDA

DENK

SP

VVD

CU


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN KENT C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen met een re-integratietraject door de lockdown soms niet aan het vastgestelde termijn kunnen voldoen;

overwegende dat deze mensen hierdoor het traject niet kunnen voltooien;

verzoekt de regering, alle lopende trajecten waarbij een vastgestelde termijn is afgesproken tegen het licht te houden en waar nodig te verlengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Gijs van Dijk

Smeulders


Motie van het lid Van Kent c.s. over vastgestelde termijnen voor re-integratietrajecten waar nodig verlengen

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Bart van Kent , Gijs van Dijk (PvdA), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-13.html