Stemming

Motie van het lid Van Raan over een ambitieuze kerosinetaks

30,2 %
69,8 %


Krol

GL

PvdA

SP

FVD

DENK

vKA

SGP

D66

PvdD

CDA

CU

VVD

PVV

50PLUS


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen juridische beperkingen zijn om een kerosinetaks in te voeren, bijvoorbeeld via bilaterale of multilaterale afspraken met andere landen;

verzoekt de regering, op korte termijn de nodige stappen te zetten in de richting van invoering van een ambitieuze kerosinetaks,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Motie van het lid Van Raan over een ambitieuze kerosinetaks

2020-12-02
Dossier: 35645
Indiener(s): Lammert van Raan
Onderwerpen: belasting financi├źn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35645-10.html