Stemming

Motie van het lid Grinwis over het geaggregeerd inboeken van elektriciteit in het Register Energie voor Vervoer

96,6 %
3,4 %


SP

DENK

JA21

PvdA

Volt

BIJ1

CDA

PvdD

FVD

SGP

VVD

GL

D66

BBB

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

CU

PVV


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID GRINWIS

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat elektriciteit veel minder vaak wordt ingeboekt in het Register Energie voor Vervoer (REV) dan biobrandstoffen;

overwegende dat administratieve en financiële drempels het voor kleine spelers in elektrisch vervoer moeilijk maken om elektriciteit in te boeken in het register;

overwegende dat in Duitsland kleine spelers in elektrisch vervoer een derde partij kunnen aanwijzen om elektriciteit geaggregeerd in te boeken;

overwegende dat geaggregeerd inboeken van elektriciteit investeringen in laadinfrastructuur aantrekkelijker maakt;

verzoekt de regering, om de mogelijkheden van geaggregeerd inboeken van elektriciteit in het Register Energie voor Vervoer te onderzoeken, en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grinwis


Motie van het lid Grinwis over het geaggregeerd inboeken van elektriciteit in het Register Energie voor Vervoer

2021-05-20
Dossier: 35626
Indiener(s): Pieter Grinwis (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-23.html