Stemming

Motie van de leden Van Raan en Bouchallikh over het gebruik van voedsel- en voedergewassen als biobrandstof uitfaseren

47,7 %
52,3 %


VVD

CU

BBB

JA21

BIJ1

D66

FVD

PvdD

DENK

CDA

PVV

SP

GL

Volt

PvdA

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

SGP


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN BOUCHALLIKH

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van voedsel- en voedergewassen voor brandstof geen langdurige duurzame optie is;

overwegende dat in de Wet milieubeheer is vastgelegd dat voedsel- en voedergewassen voor biobrandstoffen gebruikt mogen worden;

verzoekt de regering, om het gebruik van voedsel- en voedergewassen voor biobrandstof zo snel mogelijk uit te faseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Bouchallikh


Motie van de leden Van Raan en Bouchallikh over het gebruik van voedsel- en voedergewassen als biobrandstof uitfaseren

2021-05-20
Dossier: 35626
Indiener(s): Bouchallikh , Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-20.html