Stemming

Motie van het lid Van Raan over alle vormen van houtige biomassa uitsluiten van gebruik als biobrandstof

45,6 %
54,4 %


BBB

SP

PVV

PvdA

Groep Van Haga

BIJ1

VVD

D66

PvdD

GL

CU

CDA

SGP

Volt

Fractie Den Haan

DENK

JA21

FVD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor het produceren van biobrandstof het gebruik van houtige biomassa niet is uitgesloten;

overwegende dat houtige biomassa grote risico's op ontbossing met zich meebrengt;

verzoekt de regering, om alle vormen van houtige biomassa uit te sluiten van gebruik voor biobrandstoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Motie van het lid Van Raan over alle vormen van houtige biomassa uitsluiten van gebruik als biobrandstof

2021-05-20
Dossier: 35626
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-19.html