Stemming

Motie van het lid Van Raan over een voorhangprocedure bij de ministeriële regeling over de Richtlijn hernieuwbare energie

49,0 %
51,0 %


BIJ1

DENK

CU

SGP

Groep Van Haga

PVV

Volt

GL

Fractie Den Haan

FVD

VVD

D66

PvdA

JA21

CDA

SP

BBB

PvdD


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat per ministeriële regeling vastgesteld gaat worden welke grondstoffen zoals bedoeld in bijlage IX, deel A van de Richtlijn hernieuwbare energie gebruikt mogen worden voor biobrandstof;

overwegende dat niet alle mogelijkheden die op bijlage IX, deel A van de Richtlijn hernieuwbare energie staan echt duurzaam zijn;

verzoekt de regering, een voorhangprocedure te verbinden aan de hierboven genoemde ministeriële regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Motie van het lid Van Raan over een voorhangprocedure bij de ministeriële regeling over de Richtlijn hernieuwbare energie

2021-05-20
Dossier: 35626
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-18.html