Stemming

Motie van de leden Van Raan en Bouchallikh over externe risico's monitoren bij import van grondstoffen voor biobrandstof

96,6 %
3,4 %


Volt

SP

CU

BIJ1

Groep Van Haga

VVD

PVV

FVD

DENK

Fractie Den Haan

PvdA

JA21

PvdD

D66

GL

BBB

SGP

CDA


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN BOUCHALLIKH

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland niet beschikt over genoeg duurzame bronnen voor biobrandstof;

constaterende dat Nederland door dit tekort grondstoffen moet importeren;

overwegende dat ngo's waarschuwen dat de import van grondstoffen ILUC-risico's en mensenrechtenschendingen en landroof in de hand kunnen werken;

verzoekt de regering, om deze externe risico's actief te monitoren, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Bouchallikh


Motie van de leden Van Raan en Bouchallikh over externe risico's monitoren bij import van grondstoffen voor biobrandstof

2021-05-20
Dossier: 35626
Indiener(s): Lammert van Raan (PvdD), Bouchallikh
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-17.html