Stemming

Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over het onderzoeken van de negatieve effecten van het bijmengen van restproducten op de productie van palmolie

96,6 %
3,4 %


BBB

PvdA

CDA

Groep Van Haga

Volt

DENK

PVV

Fractie Den Haan

SGP

GL

PvdD

SP

D66

BIJ1

JA21

VVD

CU

FVD


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN BOUCHALLIKH EN DE HOOP

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat restproducten van palmolie niet worden uitgefaseerd;

overwegende dat deze restproducten als grondstof dienen voor andere industrieën, waardoor de vraag naar palmolie dreigt te stijgen;

verzoekt de regering, de negatieve effecten van het bijmengen van deze restproducten op de productie van palmolie te onderzoeken, en wanneer dit is aangetoond stappen te zetten om dit te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouchallikh

De Hoop


Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over het onderzoeken van de negatieve effecten van het bijmengen van restproducten op de productie van palmolie

2021-05-20
Dossier: 35626
Indiener(s): Bouchallikh , Habtamu de Hoop (PvdA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-16.html