Stemming

Amendement van het lid Grinwis over de mogelijkheid tot geaggregeerde invoering van elektriciteit in het Register Energie Vervoer

94,6 %
5,4 %


Volt

BIJ1

D66

BBB

FVD

GL

DENK

PvdD

PVV

JA21

PvdA

Fractie Den Haan

SGP

VVD

CU

CDA

Groep Van Haga

SP


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS

Ontvangen 19 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Q, komt onderdeel 2 te luiden:

2. Onderdeel d komt te luiden:

  • d. kunnen regels worden gesteld voor het geaggregeerd inboeken van elektriciteit.

Toelichting

Met dit amendement wordt met een «kan-bepaling» de mogelijkheid geboden tot geaggregeerde invoering van elektriciteit in het Register Energie Vervoer (REV). Op dit moment wordt elektriciteit, in tegenstelling tot biobrandstoffen, voor het overgrote deel niet ingeboekt in het REV. Administratieve en financiële drempels zorgen ervoor dat laadpunten thuis, in parkeergarages, bij winkels en op het werk niet ingeboekt kunnen worden. Zonder dit amendement creëert voorliggend wetsvoorstel het risico van een ongelijk speelveld in de snel ontwikkelende markt voor het laden van elektrische voertuigen. Dit amendement biedt de mogelijkheid om dit te voorkomen. In de eventuele nadere regels zou naar Duits voorbeeld geregeld kunnen worden dat kleine laadpunten geaggregeerd een derde partij de machtiging geven om de administratieve handelingen voor het inboeken over te nemen.

Grinwis


Amendement van het lid Grinwis over de mogelijkheid tot geaggregeerde invoering van elektriciteit in het Register Energie Vervoer

2021-05-19
Dossier: 35626
Indiener(s): Pieter Grinwis (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-11.html