Stemming

Motie van het lid Krol over een onafhankelijk onderzoek naar de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer

20,8 %
79,2 %


CU

GL

PVV

VVD

SP

DENK

PvdA

SGP

FVD

50PLUS

PvdD

CDA

D66

Krol

vKA


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 11 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er zwaarwegende aanleiding is om vraagtekens te zetten bij het wetgevingsproces voorafgaand aan de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer;

verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek te organiseren naar het proces voorafgaand aan de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer – in het bijzonder ten aanzien van de gemeente Haren – in het licht van de toen geldende spelregels, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de rol van topambtenaren en bestuurders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol


Motie van het lid Krol over een onafhankelijk onderzoek naar de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer

2021-02-11
Dossier: 35619
Indiener(s): Henk Krol
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35619-10.html