Stemming

Motie van het lid De Jong over gemeenten verplichten om te handhaven op vereisten en voorwaarden voor het ontvangen van bijstand

18,0 %
82,0 %


PVV

50PLUS

VVD

vKA

PvdD

Krol

CDA

Van Haga

D66

GL

CU

SP

DENK

FvD

PvdA

SGP


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, gemeenten te verplichten te handhaven op de vereisten en voorwaarden voor het ontvangen van bijstand,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong


Motie van het lid De Jong over gemeenten verplichten om te handhaven op vereisten en voorwaarden voor het ontvangen van bijstand

2020-09-03
Dossier: 35374
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35374-17.html