Stemming

Motie van het lid De Jong over het altijd volledig terugvorderen bij uitkeringsfraude

18,0 %
82,0 %


vKA

Van Haga

VVD

GL

D66

SGP

PVV

FvD

50PLUS

Krol

DENK

CU

CDA

PvdA

PvdD

SP


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering bij uitkeringsfraude alles in het werk te stellen het fraudebedrag tot de laatste cent plus boete en wettelijke rente terug te vorderen, er tevens voor te zorgen dat de vordering niet zal verjaren en bij uitkeringsfraude een nieuwe mogelijkheid tot bijstand uit te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong


Motie van het lid De Jong over het altijd volledig terugvorderen bij uitkeringsfraude

2020-09-03
Dossier: 35374
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35374-16.html