Stemming

Motie van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers

60,0 %
40,0 %


SGP

CDA

CU

50PLUS

DENK

SP

GL

PvdD

FvD

VVD

PVV

Groep Krol/vKA

Van Haga

PvdA

D66


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN SMEULDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat voor alle werknemers in Nederland gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek moet gelden;

constaterende dat een groep gedetacheerde werknemers nog steeds slechtere arbeidsvoorwaarden heeft dan collega's met hetzelfde werk op dezelfde werkplek;

overwegende dat deze groep gedetacheerde werknemers vaak niet onder een ge-avv'de cao vallen en dat daar constructies worden toegepast waarbij er geen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk;

roept de regering op, om voor de zomer met oplossingen te komen om voor deze groep ook gelijk loon voor gelijk werk te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Smeulders


Motie van de leden Gijs van Dijk en Smeulders over gelijk loon voor gelijk werk voor gedetacheerde werknemers

2020-05-12
Dossier: 35358
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35358-20.html