Stemming

Motie van de leden De Jong en Wilders over de mogelijkheid om medewerkers zonder boete te ontslaan per direct van tafel halen

46,0 %
54,0 %


PVV

SGP

PvdA

FvD

Groep Krol/vKA

GL

CU

PvdD

D66

CDA

SP

VVD

Van Haga

DENK

50PLUS


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN DE JONG EN WILDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, haar voornemen om bedrijven bij het nieuwe coronasteunpakket de mogelijkheid te geven medewerkers zonder boete te ontslaan per direct van tafel te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Wilders


Motie van de leden De Jong en Wilders over de mogelijkheid om medewerkers zonder boete te ontslaan per direct van tafel halen

2020-05-12
Dossier: 35358
Indiener(s): Léon de Jong (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35358-14.html