Stemming

Motie van het lid Westerveld het monitoren van de gevolgen van het bekostigingsmodel voor brede schoolgemeenschappen en segregatie

98,7 %
1,3 %


Groep Krol/vKA

SP

DENK

PvdD

FvD

GL

CDA

D66

Van Haga

SGP

50PLUS

VVD

CU

PvdA

PVV


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat brede schoolgemeenschappen in het vereenvoudigde bekostigingsmodel gemiddeld genomen een negatief herverdeeleffect hebben van 0,6%;

constaterende dat categorale scholen er juist op vooruitgaan door dit nieuwe bekostigingsmodel;

overwegende dat brede schoolgemeenschappen een positieve stimulans zijn in het tegengaan van segregatie en voor kansengelijkheid en het kabinet deze doelen ondersteunt;

verzoekt de regering, om na invoering van de wet te blijven monitoren wat dit vereenvoudigde bekostigingsmodel voor gevolgen heeft voor brede schoolgemeenschappen en segregatie, en de Kamer jaarlijks te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld het monitoren van de gevolgen van het bekostigingsmodel voor brede schoolgemeenschappen en segregatie

2020-07-01
Dossier: 35354
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35354-15.html