Stemming

Motie van de leden Markuszower en Wilders over het onmogelijk maken van islamitische huwelijken en de erkenning daarvan

16,0 %
84,0 %


SGP

50PLUS

Krol

PvdA

PvdD

PVV

CDA

CU

vKA

Van Haga

D66

SP

GL

VVD

DENK

FvD


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN MARKUSZOWER EN WILDERS

Voorgesteld 9 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de erkenning van islamitische huwelijken shariawetgeving wordt toegepast en dat daardoor vele misstanden in die islamitische huwelijken plaats (kunnen) vinden;

verzoekt de regering, (de erkenning van) islamitische huwelijken onmogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower

Wilders


Motie van de leden Markuszower en Wilders over het onmogelijk maken van islamitische huwelijken en de erkenning daarvan

2020-11-09
Dossier: 35348
Indiener(s): Gidi Markuszower (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35348-13.html