Stemming

Motie van het lid Van Otterloo over inzetten op economische groeikracht van gemeenten

32,7 %
67,3 %


SGP

CU

FvD

GL

VVD

Van Haga

DENK

CDA

Groep Krol/vKA

PvdA

PVV

D66

SP

50PLUS

PvdD


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID VAN OTTERLOO

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het feit dat veel gemeenten aangeven dat hun financiële situatie steeds nijpender wordt;

overwegende het feit dat de coronacrisis grote economische schade veroorzaakt en het de taak van het Rijk is hierin bij te sturen;

overwegende het feit dat het voor de economie goed zou zijn in te zetten op investerend vermogen van gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en infrastructuur;

verzoekt de regering, in te zetten op de economische groeikracht van gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Otterloo


Motie van het lid Van Otterloo over inzetten op economische groeikracht van gemeenten

2020-07-02
Dossier: 35300-B
Indiener(s): Gerrit-Jan van Otterloo (50PLUS)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-B-28.html