Stemming

Motie van het lid Özütok over in gesprek gaan met gemeenten over hun financiële situatie

86,7 %
13,3 %


SP

CDA

PvdD

VVD

PVV

GL

Groep Krol/vKA

DENK

SGP

CU

PvdA

FvD

50PLUS

Van Haga

D66


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de effecten van corona zich op heel veel verschillende gemeentelijke beleidsterreinen voordoen, dat gemeenten vanwege corona zowel extra uitgaven hebben als dalende inkomsten en het Rijk heeft toegezegd dat gemeenten er door corona niet slechter voor mogen komen te staan;

overwegende dat de gemeentefinanciën al voor corona onder druk stonden en een adequate compensatie voor gemeenten daarom essentieel is en dat de financiële impact van corona op medeoverheden mogelijk pas in de komende gemeentebegrotingen goed zichtbaar is;

verzoekt de regering, om op basis van de gemeentebegrotingen in gesprek te gaan met gemeenten over hun financiële situatie, en de Kamer daarover voor de Najaarsnota te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok


Motie van het lid Özütok over in gesprek gaan met gemeenten over hun financiële situatie

2020-07-02
Dossier: 35300-B
Indiener(s): Nevin Özütok (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-B-23.html