Stemming

Motie van het lid Van Meenen over de bekendheid van de gelijke positie van mbo-studenten vergroten

98,7 %
1,3 %


50PLUS

PVV

PvdD

SP

CU

SGP

VVD

DENK

D66

FvD

GL

CDA

PvdA

vKA

Van Haga


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

Voorgesteld 3 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een wetswijziging in de Kamer ligt om de positie van de mbo-student in de wet te verstevigen en gelijk te stellen aan die van de student in het hoger onderwijs;

overwegende dat mbo-studenten in de samenleving regelmatig niet op dezelfde wijze worden behandeld als studenten uit het hoger onderwijs, bijvoorbeeld met studentenkortingen en toegang tot uitgaansgelegenheden;

verzoekt de regering, de bekendheid van de gelijke positie van de student te vergroten door organisaties als de VNG, MKB-Nederland, VNO-NCW, VH, VSNU en andere daarover actief te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen


Motie van het lid Van Meenen over de bekendheid van de gelijke positie van mbo-studenten vergroten

2020-03-03
Dossier: 35252
Indiener(s): Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35252-18.html