Stemming

Motie van de leden Van den Berge en Kuik over een app voor laagdrempelige melding van stagediscriminatie

63,3 %
36,7 %


SGP

VVD

50PLUS

SP

PVV

vKA

CU

FvD

PvdA

CDA

PvdD

GL

D66

DENK

Van Haga


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN KUIK

Voorgesteld 3 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond te vaak te maken krijgen met stagediscriminatie;

overwegende dat er inmiddels verschillende meldpunten stagediscriminatie zijn, maar de drempel om aangifte of melding te doen voor studenten hoog blijft;

overwegende dat studenten baat kunnen hebben bij een meer laagdrempelige en herkenbare manier om stagediscriminatie te melden;

verzoekt de regering, SBB in samenwerking met mbo-studenten een app te laten ontwikkelen waar studenten op laagdrempelige wijze melding kunnen doen van (vermoede) stagediscriminatie en deze app te koppelen aan het meldpunt bij SBB, zodat een goed beeld kan ontstaan van aard en omvang van stagediscriminatie bij mbo-studenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Kuik


Motie van de leden Van den Berge en Kuik over een app voor laagdrempelige melding van stagediscriminatie

2020-03-03
Dossier: 35252
Indiener(s): Anne Kuik (CDA), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35252-15.html