Stemming

Amendement van het lid Smeulders over het twee jaar laten voortduren van het voorkeursrecht na vernietiging van het omgevingsplan

48,7 %
51,3 %


CU

SGP

PVV

DENK

GL

50PLUS

D66

PvdA

VVD

SP

Van Haga

PvdD

CDA

FvD

vKA


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SMEULDERS

Ontvangen 19 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1, onderdeel E, wordt in artikel 9.4, derde lid, «een jaar» vervangen door «twee jaar» en wordt «dat jaar» vervangen door «die termijn».

Toelichting

In artikel 9.4, derde lid, staat dat na vernietiging van het omgevingsplan het voorkeursrecht nog een jaar geldt, zodat het plan ondertussen kan worden hersteld. In de reacties op de consultatieversie is al aangegeven dat een jaar te kort is. Soms moet door vernietiging van een omgevingsplan veel aanvullend onderzoek plaatsvinden of moeten mitigerende maatregelen worden getroffen. Indiener stelt voor hiervan twee jaar te maken.

Smeulders


Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

2019-06-19
Dossier: 35133
Indiener(s): Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35133-10.html