Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Van der Staaij ter vervanging van nr. 11 over betrekken reclassering bij D&R-plan

86,7 %
13,3 %


D66

50PLUS

CDA

PvdD

SGP

PVV

VVD

FVD

PvdA

DENK

CU

GL

SP


Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 21 juni 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt in het voorgestelde artikel 18a, derde lid, «van de rechter of het openbaar ministerie» vervangen door «van de rechter, het openbaar ministerie of de reclassering».

Toelichting

Het is belangrijk dat het detentie- en re-integratieplan wordt besproken met alle relevante partners. In het wetsvoorstel is het overleg met de reclassering een optie. De indieners van dit amendement pleiten ervoor om ook altijd eventuele adviezen van de reclassering te betrekken bij het opstellen van het detentie- en re-integratieplan. Hiervoor is het derde lid aangepast.

Van Nispen Van der Staaij


Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Van der Staaij ter vervanging van nr. 11 over betrekken reclassering bij D&R-plan

2019-06-21
Dossier: 35122
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-30.html