Stemming

Motie van het lid Markuszower over geheel afschaffen van de voorwaardelijke invrijheidstelling

13,3 %
86,7 %


PVV

FvD

SP

SGP

CU

GL

D66

PvdA

PvdD

50PLUS

VVD

CDA

DENK


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER

Voorgesteld 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goed gedrag in detentie niet beloond moet worden met strafkorting;

overwegende dat door de rechter opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geheel moeten worden uitgezeten, ongeacht of sprake is van goed gedrag tijdens de detentieperiode;

verzoekt de regering, de voorwaardelijke invrijheidstelling in haar geheel af te schaffen en gedetineerden hun volledig opgelegde gevangenisstraf uit te laten zitten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower


Motie van het lid Markuszower over geheel afschaffen van de voorwaardelijke invrijheidstelling

2019-06-20
Dossier: 35122
Indiener(s): Gidi Markuszower (PVV)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-19.html