Stemming

Amendement van het lid Van den Berge over een volledige rechterlijke toets

30,7 %
69,3 %


PvdA

50PLUS

CDA

PvdD

PVV

SGP

D66

FvD

GL

CU

VVD

DENK

SP


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE

Ontvangen 19 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel E, komt het voorgestelde artikel 15h, eerste lid, als volgt te luiden:

  • 1. De rechtbank beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst over een tijdig ingediend bezwaarschrift. De rechtbank heroverweegt de beslissing van het openbaar ministerie.

II

In artikel IVa, onderdeel 1, onderdeel C, subonderdeel 6, komt het voorgestelde artikel 6:6:9, eerste lid, als volgt te luiden:

  • 1. De rechtbank beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst over een tijdig ingediend bezwaarschrift. De rechtbank heroverweegt de beslissing van het openbaar ministerie.

III

In artikel IVa, onderdeel 2, onderdeel B, subonderdeel 2, komt het in onderdeel I voorgestelde artikel 6:6:9, eerste lid, als volgt te luiden:

  • 1. De rechtbank beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst over een tijdig ingediend bezwaarschrift. De rechtbank heroverweegt de beslissing van het openbaar ministerie.

Toelichting

Met de Raad voor de Rechtspraak is ondergetekende van mening dat verdere marginalisering van de rol van de rechter in de toepassing van voorwaardelijke invrijheidstelling ongewenst is. De beslissing om geen voorwaardelijke invrijheidstelling te verlenen, deze uit te stellen of te herroepen komt in de praktijk neer op een vrijheidsbeneming en daarbij past met het oog op de rechtsbescherming een volwaardige rechterlijke toets in plaats van een marginale toets.

Van den Berge


Amendement van het lid Van den Berge over een volledige rechterlijke toets

2019-06-19
Dossier: 35122
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-10.html