Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Kwint ter vervanging van nr. 12 over verhoging van het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting

28,0 %
72,0 %


SP

CDA

50PLUS

PvdA

SGP

PvdD

CU

GL

FvD

DENK

VVD

D66

PVV


Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 8 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 7.3, onderdeel S, wordt in de tabel, kolom IV, «25%» vervangen door «25,8%».

II

In artikel 7.4, onderdeel I, wordt in de tabel, kolom IV, «22,55%» vervangen door «23,35%».

III

In artikel 7.5, onderdeel B, wordt in de tabel, kolom IV, «20,5%» vervangen door «21,3%».

Toelichting

Dit amendement voorziet in het wijzigen van het in het wetsvoorstel voorgestelde tarief in de tweede tariefschijf (het hoogste tarief) van de vennootschapsbelasting. Dit amendement verhoogt dat tarief – ten opzichte van het wetsvoorstel- met 0,8%-punt, hetgeen resulteert in een tarief in de tweede tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 25,8% (met ingang van 1 januari 2019), 23,35% (met ingang van 1 januari 2020) en 21,3% (met ingang van 1 januari 2021). De in het wetsvoorstel voorgestelde verlaging van het tarief in de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting blijft ongewijzigd.

Indiener beoogt dat de opbrengsten van dit amendement worden ingezet voor de dekking van de kosten van een amendement bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstukken II 2018/19, 35 000 VIII). Dat amendement voorziet erin dat vanaf het jaar 2019 structureel 530 miljoen euro per jaar extra wordt geïnvesteerd in het primair onderwijs, om de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs te dichten.

Kwint


Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

2018-11-08
Dossier: 35028
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35028-23.html