Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Kwint ter vervanging van nr. 12 over verhoging van het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting

28,0 %
72,0 %


50PLUS

SGP

CU

PvdD

VVD

FvD

PVV

SP

D66

CDA

GL

DENK

PvdA


Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 8 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 7.3, onderdeel S, wordt in de tabel, kolom IV, «25%» vervangen door «25,8%».

II

In artikel 7.4, onderdeel I, wordt in de tabel, kolom IV, «22,55%» vervangen door «23,35%».

III

In artikel 7.5, onderdeel B, wordt in de tabel, kolom IV, «20,5%» vervangen door «21,3%».

Toelichting

Dit amendement voorziet in het wijzigen van het in het wetsvoorstel voorgestelde tarief in de tweede tariefschijf (het hoogste tarief) van de vennootschapsbelasting. Dit amendement verhoogt dat tarief – ten opzichte van het wetsvoorstel- met 0,8%-punt, hetgeen resulteert in een tarief in de tweede tariefschijf van de vennootschapsbelasting van 25,8% (met ingang van 1 januari 2019), 23,35% (met ingang van 1 januari 2020) en 21,3% (met ingang van 1 januari 2021). De in het wetsvoorstel voorgestelde verlaging van het tarief in de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting blijft ongewijzigd.

Indiener beoogt dat de opbrengsten van dit amendement worden ingezet voor de dekking van de kosten van een amendement bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstukken II 2018/19, 35 000 VIII). Dat amendement voorziet erin dat vanaf het jaar 2019 structureel 530 miljoen euro per jaar extra wordt geïnvesteerd in het primair onderwijs, om de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs te dichten.

Kwint


Gewijzigd amendement van het lid Kwint ter vervanging van nr. 12 over verhoging van het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting

2018-11-08
Dossier: 35028
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35028-23.html